Етапи на строителство

Откриване на строителна площадка м.10.2006 г.
Изграждане на обекта до груб строеж м.08.2007 г.
Завършване на обекта с акт образец 15м.06.2008 г.
Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация м.01.2009 г.
 
 
Този сайт е разработен от DREAMmedia.org