Контакти

"БОРСА ИМОТИ" ЕООД
бул."Христо Ботев" 20
гр.Враца 3 000
тел./факс 092/661686, 661886, 624402
факс 092/623400
моб.тел. 0888261981
www.borsaimoti.com
e-mail: info@borsaimoti.com

Отговорник за проекта:

Мениджър Недвижими имоти Мирослава Тошкова
e-mail: mtoshkova@borsaimoti.com
Офиси на “Борса имоти” ЕООД

Офис: “Нотариат”
гр.Враца 3 000
бул.”Христо Ботев” 19А /партер Нотариат/
тел. 092/661020, 661080
факс 092/661020
моб.тел. 0885013553 Мариета Бориславова Минкова
0885150051 Петя Валентинова Димитрова
e-mail: dimitrova@borsaimoti.com

Офис: “Агенция Имот”
гр.Враца, ул.”Иванка Ботева” 10
тел.092/626558
моб.тел. 0887919286 Галина Александрова Стоянова
0888736469 Марина Ивайлова Василева – Андрова
e-mail: galia_stoianova@borsaimoti.com
marina@borsaimoti.com

 
 
Този сайт е разработен от DREAMmedia.org