“ИВАНОВ 53” ЕООД

“ИВАНОВ 53” ЕООД е дружество създадено през 2003 г. с основен предмет на дейност строителство на нови сгради и обекти, строителни ремонти, реконструкции и модернизации на съществуващи жилищни, промишлени, обществени и други обекти.

Възложители и партньори на фирмата са: “Холсим /България/” АД – с.Бели извор, “Си Ти Ай Клотинг Трейд Интернешънал” ООД – гр.Враца, “Булгаргаз” ЕАД – гр.София, “Интергама” ООД – гр.София, “Воинтех” ЕООД – гр.София, “Консорциум - ХЕС” – гр.София, “Зора - 1” ООД – гр.София, “Алпла - Чернокожев” ЕООД – гр.Враца, “Стърджан Акуафармс” ЕООД – гр.София, “СК” АД – гр.София, “МТел” ЕАД – гр.София, “Венус Б - Корп” ЕАД – гр.Мездра, “Р.Б.О.” ЕООД – гр.Враца.

По-големи обекти изпълнени от фирмата са: “Автомобилни пътища, ВиК инсталации и охлаждане” на територията на “Холсим /България/” АД – с.Бели извор, “Ремонт и реконструкция на територията на Си Ти Ай” – гр.Враца, “Ремонт на административен район Ботевград на “Булгаргаз” ЕАД” – гр.София, “Основен ремонт на сгради – район Чирен – “Булгаргаз” ЕАД” – гр.София, “ВЕЦ” – Ботуня, “Реконструкция и модернизация на цех за скални материали – “Хемус М” ” – гр.Мездра, “Жилищна сграда – кв.Лозенец” – гр.София, “Магазини на МТел” – гр.Ботевград и гр.Враца, “Жилищна сграда – кв.73” – гр.Враца и др.

Служителите и работниците на фирмата са 69.

Фирмата разполага със собствени транспортни средства и механизация.

 
 
Този сайт е разработен от DREAMmedia.org